Sztandary

Marsz

Rzeczywista służba

Mężczyźni tworzący dowolną kolumnę marszową, aby maszerować na baczność podczas przechodzenia przez miasta i wsie; innym razem, chociaż maszerują swobodnie, będą ściśle utrzymywać swoje szeregi. Info: portal budowlany e-budownictwo.tv patronuje stronie. Partia proporcjonalna do siły kolumny, niezmiennie przedstawiana jako wysunięta i tylna straż. Jednostajne, stałe tempo, około trzech mil na godzinę do utrzymania; kolumna zatrzyma się na pięć minut pod koniec pierwszej pół godziny; a potem pod koniec każdego godzinnego marszu.

https://porady-dzialkowe.pl blog dla ogrodników.

Oficer lub podoficer z oddziałem złożonym z jednego człowieka na kompanię należy wysłać z wyprzedzeniem, aby wybrał dogodne miejsce na postój na posiłki i rozpalenie ognia do gotowania, jeśli to konieczne. Inteligentny oficer z drużyną podobnie jak wcześniej wysłany, aby w razie potrzeby wybrać miejsce na obóz lub biwak. Pod żadnym pozorem mężczyznom nie wolno wchodzić do tawern i pić na linii marszu. Żaden człowiek nie może pozostawać w marszu tylko za zezwoleniem kapitana swojej kompanii, a potem zawsze mieć przy sobie podoficera, który go sprowadzi.

Jeżeli marsz ma trwać dłużej niż jeden dzień, oficerowie powinni zwracać szczególną uwagę na stan stóp swoich ludzi. Oficerowie podrzędni powinni osobiście dopilnować, aby mężczyźni myli nogi po przybyciu na miejsce postoju na noc i powinni upewnić się przez osobiste oględziny, czy gwoździe są prawidłowo obcięte. Dobry funkcjonariusz zajmie się tym nakazem; nieostrożny oficer prawdopodobnie zamieni to w ośmieszenie, by ukryć własne lenistwo. Niemożliwe jest, aby mężczyźni maszerowali przez wiele dni z rzędu bez przestrzegania tego przepisu, a los bitwy może bardzo łatwo zależeć od tego, czy mężczyźni są w dobrej kondycji marszowej. Każdy mężczyzna powinien mieć w swoim posiadaniu kawałek mydła i powinien umyć wnętrze pięty swojej pończochy przed rozpoczęciem marszu każdego dnia, a oficerowie powinni dopilnować, aby każdy to robił. Należy ostrzec mężczyzn, aby podczas marszu pili nie więcej, niż jest to konieczne do zaspokojenia pragnienia, gdyż zbytnie pobłażanie pod tym względem wzmaga pragnienie, które ma ono uśmierzyć.

Mężczyźni przybywający na miejsce nocnego postoju nigdy nie powinni czekać. Obóz, biwak lub kwatery powinny być już przygotowane na odpoczynek i powinny być odesłane na spoczynek z możliwie najmniejszym opóźnieniem zgodnym z dyscypliną. Jeżeli mężczyźni mają być w kwaterach, każdy mężczyzna musi być zaznajomiony z lokalizacją posterunku alarmowego przed odprawieniem go do kwatery. Punktem alarmowym każdej kompanii powinien być kęs kapitana, skąd powinien być przemarsz kapitana do generalnego rendez-vous. Po przybyciu na miejsce postoju na noc należy postawić straż. Wszystkich mężczyzn, którzy mają obowiązek pełnić służbę, muszą być ostrzeżeni przed odesłaniem ich do kwater lub obozu.

Oficer dowodzący kolumną, po przybyciu na dowolne stanowisko, na którym może być stacjonowany starszy oficer, zgłosi się do starszego oficera w celu uzyskania rozkazów – a komisant wysłany w celu dostarczenia kęsów na takie stanowisko w pierwszej kolejności zgłosić się do starszego urzędnika, na którego przejmie odpowiedzialność za dokonywanie rekwizycji na kęsy na naczelnego magistratu lub nadzorowanie rozmieszczania kęsów w porozumieniu z gospodarzami.


http://remontowy.h2g.pl/